Definicja zakresu – Technika planowania opartego na produktach

Technika planowania opartego na produktach jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Technika ta koncentruje się na fizycznych produktach wytwarzanych w ramach projektu (czyli zakresie). Dopiero na podstawie precyzyjnie zdefiniowanego zakresu następuje definiowanie niezbędnych czynności oraz harmonogramu i budżetu.

Cały proces startuje od głównego produktu, jaki ma być dostarczony. Najpierw dokonywany jest podział produktu końcowego na wymagane składowe, zgodnie ze specyfiką jego wytwarzania. Ten podział nosi nazwę Struktury podziału produktów (często używa się angielskiego skrótu PBS – Product Breakdown Structure). W kolejny kroku, po utworzeniu PBS tworzone są opisy produktów zawierających wytyczne dotyczące ich wytwarzania oraz kryteria akceptacji. Opisy te wchodzą w skład biblioteki konfiguracji, stanowiąc punkt odniesienia dla wytwarzanych produktów.

W kolejnym kroku jest tworzony Diagram następstwa produktów, czyli graf wskazujący w jakiej logicznej kolejności produkty powinny być wytwarzane bądź dostarczane. Dopiero po tym kroku następuje identyfikacja działań (prac) niezbędnych do wytworzenia bądź dostarczenia produktów, a te z kolei stanowią podstawę do opracowania harmonogramu.

Poprzedni artykuł Eric Kimberling - Digital Transformation
Następny artykuł Fundamenty cyfrowej transformacji

Inne artykuły

ASAP goni FUCKUP

Zagarnij każdą kozę

Stare przysłowie mówi, że przez brak podkowy może upaść królestwo. Podobnie w programach transformacyjnych, pozornie drobne zaniedbanie może spowodować lawinę niepowodzeń. Chiński fortel[1] mówi o tym, żeby nie lekceważyć małych

ASAP goni FUCKUP

Zabierz opał spod kociołka

Praktycy transformacji wiedzą jedno, bez względu na to, jakby się nie starali, zawsze wdrażając zmiany naruszą czyjeś wygodne status quo, a najpewniej wywołają również poczucie zagrożenia. Nie da się przeprowadzić

Ślady na piasku

Eric Kimberling – Digital Transformation

Pośród mnóstwa podcastów dotyczących transformacji cyfrowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się ten prowadzony przez Erica Kimberlinga, CEO Third Stage Consulting Group. W stosunkowo krótkich 10 – 15 minutowych nagraniach przedstawia rzeczowo