Definicja zakresu – Technika planowania opartego na produktach

Technika planowania opartego na produktach jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Technika ta koncentruje się na fizycznych produktach wytwarzanych w ramach projektu (czyli zakresie). Dopiero na podstawie precyzyjnie zdefiniowanego zakresu następuje definiowanie niezbędnych czynności oraz harmonogramu i budżetu.

Cały proces startuje od głównego produktu, jaki ma być dostarczony. Najpierw dokonywany jest podział produktu końcowego na wymagane składowe, zgodnie ze specyfiką jego wytwarzania. Ten podział nosi nazwę Struktury podziału produktów (często używa się angielskiego skrótu PBS – Product Breakdown Structure). W kolejny kroku, po utworzeniu PBS tworzone są opisy produktów zawierających wytyczne dotyczące ich wytwarzania oraz kryteria akceptacji. Opisy te wchodzą w skład biblioteki konfiguracji, stanowiąc punkt odniesienia dla wytwarzanych produktów.

W kolejnym kroku jest tworzony Diagram następstwa produktów, czyli graf wskazujący w jakiej logicznej kolejności produkty powinny być wytwarzane bądź dostarczane. Dopiero po tym kroku następuje identyfikacja działań (prac) niezbędnych do wytworzenia bądź dostarczenia produktów, a te z kolei stanowią podstawę do opracowania harmonogramu.

Poprzedni artykuł Eric Kimberling - Digital Transformation
Następny artykuł Fundamenty cyfrowej transformacji

Inne artykuły

Zapiski na obudowie serwera

Uderz w trawę by wypłoszyć węża

Kontynuując inspirację książką Piotra Plebaniaka „36 forteli, chińska sztuka podstępu, układania planów i skutecznego działania” odniosę się tym razem do odkrywania tego, co nieodkryte. Przystępując do transformacji znajdujemy się zazwyczaj

ASAP goni FUCKUP

Fundamenty cyfrowej transformacji

Transformacja cyfrowa to hasło obecnie tak często odmieniane przez wszelkie możliwe przypadki, jak kilka lat temu Agile, wcześniej Lean, jeszcze wcześniej Business Process Reengineering, a w już totalnie zamierzchłych czasach

ASAP goni FUCKUP

Definiowanie miary sukcesu

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk,