Definicja zakresu – Technika planowania opartego na produktach

Technika planowania opartego na produktach jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Technika ta koncentruje się na fizycznych produktach wytwarzanych w ramach projektu (czyli zakresie). Dopiero na podstawie precyzyjnie zdefiniowanego zakresu następuje definiowanie niezbędnych czynności oraz harmonogramu i budżetu.

Cały proces startuje od głównego produktu, jaki ma być dostarczony. Najpierw dokonywany jest podział produktu końcowego na wymagane składowe, zgodnie ze specyfiką jego wytwarzania. Ten podział nosi nazwę Struktury podziału produktów (często używa się angielskiego skrótu PBS – Product Breakdown Structure). W kolejny kroku, po utworzeniu PBS tworzone są opisy produktów zawierających wytyczne dotyczące ich wytwarzania oraz kryteria akceptacji. Opisy te wchodzą w skład biblioteki konfiguracji, stanowiąc punkt odniesienia dla wytwarzanych produktów.

W kolejnym kroku jest tworzony Diagram następstwa produktów, czyli graf wskazujący w jakiej logicznej kolejności produkty powinny być wytwarzane bądź dostarczane. Dopiero po tym kroku następuje identyfikacja działań (prac) niezbędnych do wytworzenia bądź dostarczenia produktów, a te z kolei stanowią podstawę do opracowania harmonogramu.

Poprzedni artykuł Eric Kimberling - Digital Transformation

Inne artykuły

ASAP goni FUCKUP

Definiowanie miary sukcesu

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk,

ASAP goni FUCKUP

Eric Kimberling – Digital Transformation

Pośród mnóstwa podcastów dotyczących transformacji cyfrowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się ten prowadzony przez Erica Kimberlinga, CEO Third Stage Consulting Group. W stosunkowo krótkich 10 – 15 minutowych nagraniach przedstawia rzeczowo

ASAP goni FUCKUP

Technika przeglądu jakości

Technika przeglądu jakości jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Zaletą tej techniki oprócz samego zapewnienia jakości jest również angażowanie interesariuszy w proces wytwórczy oraz budowanie zespołu i