Technika przeglądu jakości

Technika przeglądu jakości

Techniki specjalistyczne - PRINCE2

Technika przeglądu jakości jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Zaletą tej techniki oprócz samego zapewnienia jakości jest również angażowanie interesariuszy w proces wytwórczy oraz budowanie zespołu i ogólnej kultury jakości.
Role specyficzne dla tej techniki to: kierownik przeglądu, prezenter, kontroler oraz administrator.

Technika przeglądu jakości składa się z 3 głównych faz:

Faza 1 – Przygotowanie polega na zorganizowaniu przeglądu, potwierdzeniu gotowości produktu, rozesłania kopii produktu, sprawdzenia zgodności produktu z opisem oraz przygotowania i rozesłania listy zastrzeżeń.

 1. Kierownik i administrator przygotowują przegląd organizacyjnie,
 2. Kierownik uzyskuje potwierdzenie gotowości produktu i kontrolerów,
 3. Prezenter rozsyła kopie produktu do kontrolerów,
 4. Kontrolerzy sprawdzają zgodność produktu ze specyfikacją,
 5. Kierownik konsoliduje listę zastrzeżeń i przekazuje ją prezenterowi.

Faza 2 – Narada jakości polega na przedstawieniu produktu, omówieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolerów, omówieniu poszczególnych kryteriów akceptacji, ustaleniu wyniku przeglądu (możliwe wartości: produkt odebrany, odebrany warunkowo lub nieodebrany) oraz działań następczych.

 1. Prezenter podsumowuje specyfikację produktu,
 2. Kierownik przedstawia główne zastrzeżenia kontrolerów,
 3. Zespół przeglądu dyskutuje nad zastrzeżeniami,
 4. Administrator notuje wnioski z dyskusji,
 5. Prezenter omawia pozostałe cechy produktu, a kolejne zastrzeżenia są dyskutowane na bieżąco,
 6. Administrator odczytuje listę ustaleń,
 7. Kierownik ustala wynik przeglądu oraz bezpośrednio po naradzie informuje wszystkich zainteresowanych o wynikach przeglądu. Możliwe wyniki przeglądu:
 • produkt odebrany – wszystko w porządku,
 • produkt odebrany warunkowo – produkt do poprawy, ale nie będzie potrzebna nowa narada,
 • produkt nieodebrany – poprawki są na tyle poważne, że po ich wykonaniu produkt musi przejść przez kolejny pełny cykl przeglądu jakości.

Faza 3 – Działania następcze polega na koordynacji i zatwierdzaniu działań, odebraniu poprawionych produktów, powiadamianiu o wyniku przeglądu i dokonywanie odpowiednich zapisów w rejestrach.

 1. Prezenter koordynuje prace nad poprawkami w tym, dla produktu odebranego warunkowo,
 2. Kontrolerzy potwierdzają usunięcie poszczególnych wad
 3. Kierownik przeglądu ostatecznie potwierdza wykonanie wszystkich poprawek i powiadamia zainteresowanych
  Administrator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących jakości
Poprzedni artykuł Definicja potrzeb biznesowych
Następny artykuł COBIT5 - Framework

Inne artykuły

ASAP goni FUCKUP

Eric Kimberling – Digital Transformation

Pośród mnóstwa podcastów dotyczących transformacji cyfrowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się ten prowadzony przez Erica Kimberlinga, CEO Third Stage Consulting Group. W stosunkowo krótkich 10 – 15 minutowych nagraniach przedstawia rzeczowo

ASAP goni FUCKUP

Definiowanie miary sukcesu

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk,

ASAP goni FUCKUP

Zabierz opał spod kociołka

Praktycy transformacji wiedzą jedno, bez względu na to, jakby się nie starali, zawsze wdrażając zmiany naruszą czyjeś wygodne status quo, a najpewniej wywołają również poczucie zagrożenia. Nie da się przeprowadzić