Technika przeglądu jakości

Technika przeglądu jakości

Techniki specjalistyczne - PRINCE2

Technika przeglądu jakości jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Zaletą tej techniki oprócz samego zapewnienia jakości jest również angażowanie interesariuszy w proces wytwórczy oraz budowanie zespołu i ogólnej kultury jakości.
Role specyficzne dla tej techniki to: kierownik przeglądu, prezenter, kontroler oraz administrator.

Technika przeglądu jakości składa się z 3 głównych faz:

Faza 1 – Przygotowanie polega na zorganizowaniu przeglądu, potwierdzeniu gotowości produktu, rozesłania kopii produktu, sprawdzenia zgodności produktu z opisem oraz przygotowania i rozesłania listy zastrzeżeń.

 1. Kierownik i administrator przygotowują przegląd organizacyjnie,
 2. Kierownik uzyskuje potwierdzenie gotowości produktu i kontrolerów,
 3. Prezenter rozsyła kopie produktu do kontrolerów,
 4. Kontrolerzy sprawdzają zgodność produktu ze specyfikacją,
 5. Kierownik konsoliduje listę zastrzeżeń i przekazuje ją prezenterowi.

Faza 2 – Narada jakości polega na przedstawieniu produktu, omówieniu zastrzeżeń zgłoszonych przez kontrolerów, omówieniu poszczególnych kryteriów akceptacji, ustaleniu wyniku przeglądu (możliwe wartości: produkt odebrany, odebrany warunkowo lub nieodebrany) oraz działań następczych.

 1. Prezenter podsumowuje specyfikację produktu,
 2. Kierownik przedstawia główne zastrzeżenia kontrolerów,
 3. Zespół przeglądu dyskutuje nad zastrzeżeniami,
 4. Administrator notuje wnioski z dyskusji,
 5. Prezenter omawia pozostałe cechy produktu, a kolejne zastrzeżenia są dyskutowane na bieżąco,
 6. Administrator odczytuje listę ustaleń,
 7. Kierownik ustala wynik przeglądu oraz bezpośrednio po naradzie informuje wszystkich zainteresowanych o wynikach przeglądu. Możliwe wyniki przeglądu:
 • produkt odebrany – wszystko w porządku,
 • produkt odebrany warunkowo – produkt do poprawy, ale nie będzie potrzebna nowa narada,
 • produkt nieodebrany – poprawki są na tyle poważne, że po ich wykonaniu produkt musi przejść przez kolejny pełny cykl przeglądu jakości.

Faza 3 – Działania następcze polega na koordynacji i zatwierdzaniu działań, odebraniu poprawionych produktów, powiadamianiu o wyniku przeglądu i dokonywanie odpowiednich zapisów w rejestrach.

 1. Prezenter koordynuje prace nad poprawkami w tym, dla produktu odebranego warunkowo,
 2. Kontrolerzy potwierdzają usunięcie poszczególnych wad
 3. Kierownik przeglądu ostatecznie potwierdza wykonanie wszystkich poprawek i powiadamia zainteresowanych
  Administrator dokonuje odpowiednich zapisów dotyczących jakości
Poprzedni artykuł Definicja potrzeb biznesowych
Następny artykuł COBIT5 - Framework

Inne artykuły

ASAP goni FUCKUP

Definicja potrzeb biznesowych

Aby prawidłowo zdefiniować zakres projektu bądź programu należy poznać rzeczywistą motywacje kluczowych interesariuszy. Często czują oni intuicyjnie, że potrzebna jest zmiana stanu aktualnego ale nie potrafią bądź nie chcą czytelnie

ASAP goni FUCKUP

Zagarnij każdą kozę

Stare przysłowie mówi, że przez brak podkowy może upaść królestwo. Podobnie w programach transformacyjnych, pozornie drobne zaniedbanie może spowodować lawinę niepowodzeń. Chiński fortel[1] mówi o tym, żeby nie lekceważyć małych

ASAP goni FUCKUP

Definiowanie miary sukcesu

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk,