Wywiad w CRN Polska

Rafał Gęślicki 12 stycznia, 2020

Wywiad w CRN Polska, rozmawia: Andrzej Gontarz „Dział IT nie jest ani software house’em, ani integratorem. Ma przede wszystkim zapewniać utrzymanie systemów i infrastruktury oraz koordynację zmian. Usługi zaawansowane kupujemy na zewnątrz. Wcześniej dokładnie analizujemy, co jest nam potrzebne” – mówi Rafał M. Gęślicki, CIO w Eveline Cosmetics. cały wywiad dostępny jest na strona CRN Polska: https://www.crn.pl/wywiady-i-felietony/sami-wybieramy-rozwiazania

Czytaj więcej

COBIT5 Implementation

Rafał Gęśliki 16 sierpnia, 2019

COBIT5 Implementation COBIT5 Implementation jest frameworkiem z rodziny COBIT służącym do zarzadzania zmianą organizacyjną. Stanowi on zwartą metodykę służącą do wdrażania zmian w organizacji i w szczególności nadaje się do wdrażania zmian w obszarze governance. COBIT5 Implementation definiuje szereg kluczowych czynników sukcesu, (tj. atrybutów, cech, zasobów czy kompetencji, które na danym rynku są warunkiem odniesienia sukcesu [5]). W przypadku programu

Czytaj więcej

COBIT5 – Framework

Rafał Gęśliki 16 sierpnia, 2019

Aby przejść z zarządzania operacyjnego (managamnet) do organizacji uporządkowanej procesowo i organizacyjnie (governanace) należny oprzeć się o wybrany standard ładu korporacyjnego. Jednym z najbardziej dojrzałych modeli jest niewątpliwie standard COBIT, który ca le podejście do ładu organizacyjnego opiera na IT. COBIT ewoluował od audytu IT (1996), poprzez kontrolę IT (1998), zarządzanie IT (2000), ład IT (2005-2010), aż do COBIT5 –

Czytaj więcej
 

Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Informacją PJATK

Rafał Gęślicki 23 lipca, 2020

Miło mi poinformować, że Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych uruchomiła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Informacją, których jestem współtwórcą i wykładowcą.

Czytaj więcej

Jak utrzymać pracownika w erze cyfrowej

Rafał Gęśliki 20 lipca, 2019

Bardzo dziękuję CIONET za możliwość udziału w warsztatach „IT + HR”, które adresowały tytułowe wyzwanie stojące zarówno przed CIO jak

Czytaj więcej

IT FUTURE AWARDS

Rafał Gęśliki 16 lipca, 2019

Z dużą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do kapituły VI edycji konkursu „LIDERZY IT 2019”, będącego podsumowaniem dokonań całej branży informatycznej w

Czytaj więcej

Technika przeglądu jakości

Rafał Gęśliki 21 lipca, 2019

Technika przeglądu jakości jest jedną z technik specjalistycznych dostarczanych przez metodykę PRINCE2. Zaletą tej techniki oprócz samego zapewnienia jakości jest również angażowanie interesariuszy w proces wytwórczy oraz budowanie zespołu i ogólnej kultury jakości. Role specyficzne dla tej techniki to: kierownik przeglądu, prezenter, kontroler oraz administrator. Technika przeglądu jakości składa się z 3 głównych faz: Faza 1 – Przygotowanie polega na

Czytaj więcej

Definicja potrzeb biznesowych

Rafał Gęśliki 21 lipca, 2019

Aby prawidłowo zdefiniować zakres projektu bądź programu należy poznać rzeczywistą motywacje kluczowych interesariuszy. Często czują oni intuicyjnie, że potrzebna jest zmiana stanu aktualnego ale nie potrafią bądź nie chcą czytelnie opisać przyczyn, które mają wpływ na uruchomienie procesu transformacyjnego. Przydatną techniką do identyfikowania motywacji biznesowej jest model motywacji biznesowej. Warstwa motywacji jest jedną z warstw modelowania architektury korporacyjnej w notacji

Czytaj więcej

Definiowanie miary sukcesu

Rafał Gęśliki 21 lipca, 2019

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk, jakie dostarczają nam odpowiedniej techniki specjalistycznej jest ITIL (Information Technology Infrastructure Library). W opracowaniu Continual Service Improvement, poświęconym ciągłemu doskonaleniu świadczonych usług opisuje metodę definicji miary sukcesu. Jest ona częścią

Czytaj więcej