Tag "metrics"

ASAP goni FUCKUP

Definiowanie miary sukcesu

Rafał Gęśliki 21 lipca, 2019

Przed rozpoczęciem jakiekolwiek przedsięwzięcia należy wyraźnie określić co będzie postrzegane jako sukces. Oczekiwania interesariuszy bywają zmienne, a pamięć zawodna. Dlatego ważne aby jasko określić mierzalne kryteria sukcesu. Jedną z metodyk,

Czytaj więcej