Jak utrzymać pracownika w erze cyfrowej

Bardzo dziękuję CIONET za możliwość udziału w warsztatach „IT + HR”, które adresowały tytułowe wyzwanie stojące zarówno przed CIO jak i przed HR.

Główną wartością spotkania były warsztaty przy 10 okrągłych stołach, przy których trwały dyskusje o strategiach i programach utrzymujących najlepszych ludzi. Gospodarzem każdego stolika był CIOs i HR BP z firm, które mają w tych obszarach dobre praktyki. Stolik do którego ja trafiłem był moderowany przez Generali, a oprócz mnie (Eveline Cosmetics) byli tam obecni przedstawiciele takich firm, jak:  Lufthansa, Dell czy KGHM. Było to naprawdę dobre spotkanie.

Nie można ie wspomnieć o trzech, świetnych referatach wprowadzających, które sprowokowały dyskusję o tym, czego oczekują pracownicy IT i jak zadbać o to, żeby nie byli rozczarowani:

  • Joanna Rosiek przedstawi podejście metody Agile for HR tworzące zwinną współpracę między HR i IT. Pokaże też wyniki przeprowadzonego przed spotkaniem badania dotyczące modeli współpracy HR i IT.
  • Tomasz Kopacz, który profesjonalnie monitoruje i to globalnie oczekiwania pracowników IT, pokaże nam jak dopasowanie w procesie rekrutacji wpływa na sukces w utrzymaniu pracownika i jakie znaczenie mają tu nowoczesne i dopasowane do oczekiwań kandydata technologie. Zobaczymy globalne dane w tym zakresie.
  • Kamil Osmiański opowie o międzynarodowym projekcie transformacji kultury organizacyjnej innogy który objął 30 tys pracowników
Poprzedni artykuł IT FUTURE AWARDS
Następny artykuł Definiowanie miary sukcesu

Inne artykuły

Ślady na piasku

Studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Informacją PJATK

Miło mi poinformować, że Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych uruchomiła studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Informacją, których jestem współtwórcą i wykładowcą. https://www.pja.edu.pl/zarzadzanie-informacja/magisterskie/informacje-ogolne

Ślady na piasku

Forum Architektów IT

Ponieważ prelegentem będzie mój kolega, którego lubię i cenię, pozwalam sobie polecić IX edycję Forum Architektów IT organizowana przez IDG, które odbędzie się 11 czerwca 2019. Strona wydarzenia

Ślady na piasku

Eric Kimberling – Digital Transformation

Pośród mnóstwa podcastów dotyczących transformacji cyfrowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się ten prowadzony przez Erica Kimberlinga, CEO Third Stage Consulting Group. W stosunkowo krótkich 10 – 15 minutowych nagraniach przedstawia rzeczowo