Jak utrzymać pracownika w erze cyfrowej

Bardzo dziękuję CIONET za możliwość udziału w warsztatach „IT + HR”, które adresowały tytułowe wyzwanie stojące zarówno przed CIO jak i przed HR.

Główną wartością spotkania były warsztaty przy 10 okrągłych stołach, przy których trwały dyskusje o strategiach i programach utrzymujących najlepszych ludzi. Gospodarzem każdego stolika był CIOs i HR BP z firm, które mają w tych obszarach dobre praktyki. Stolik do którego ja trafiłem był moderowany przez Generali, a oprócz mnie (Eveline Cosmetics) byli tam obecni przedstawiciele takich firm, jak:  Lufthansa, Dell czy KGHM. Było to naprawdę dobre spotkanie.

Nie można ie wspomnieć o trzech, świetnych referatach wprowadzających, które sprowokowały dyskusję o tym, czego oczekują pracownicy IT i jak zadbać o to, żeby nie byli rozczarowani:

  • Joanna Rosiek przedstawi podejście metody Agile for HR tworzące zwinną współpracę między HR i IT. Pokaże też wyniki przeprowadzonego przed spotkaniem badania dotyczące modeli współpracy HR i IT.
  • Tomasz Kopacz, który profesjonalnie monitoruje i to globalnie oczekiwania pracowników IT, pokaże nam jak dopasowanie w procesie rekrutacji wpływa na sukces w utrzymaniu pracownika i jakie znaczenie mają tu nowoczesne i dopasowane do oczekiwań kandydata technologie. Zobaczymy globalne dane w tym zakresie.
  • Kamil Osmiański opowie o międzynarodowym projekcie transformacji kultury organizacyjnej innogy który objął 30 tys pracowników
Poprzedni artykuł IT FUTURE AWARDS
Następny artykuł Definiowanie miary sukcesu

Inne artykuły

Ślady na piasku

IT FUTURE AWARDS

Z dużą przyjemnością przyjąłem zaproszenie do kapituły VI edycji konkursu „LIDERZY IT 2019”, będącego podsumowaniem dokonań całej branży informatycznej w bieżącym roku oraz wyróżnieniem wiodących produktów i technologii. Konkurs rozstrzygnie

ASAP goni FUCKUP

Eric Kimberling – Digital Transformation

Pośród mnóstwa podcastów dotyczących transformacji cyfrowych zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się ten prowadzony przez Erica Kimberlinga, CEO Third Stage Consulting Group. W stosunkowo krótkich 10 – 15 minutowych nagraniach przedstawia rzeczowo

Ślady na piasku

MS TECH SUMMIT 2022

MS TECH SUMMIT 2022 to konferencja poświęcona technologii Microsoft i obszarom powiązanym, a wśród wielu arcyciekawych prelekcji w ścieżce  TEAM LEADERS, MANAGEMENT będzie można znaleźć moje wystąpienie pt. Transformacja cyfrowa